Sú zložené z nosnej kostry a krycích vrstiev. Nosná kostra je tvorená prevažne z textilných vložiek a prímesí. Použitie: na prepravu sypkých a kusových materiálov v banskom a hutníckom priemysle, energetike, stavebníctve, potravinárstve poľnohospodárstve a pod.