Kostra je tvorená z pogumovaných textilných vložiek a gumových krycích vrstiev. Podľa druhu prepravovaného materiálu a sklonu dopravníka sa využívajú.
 

Gumotextilné - Hladké
Technická špecifikácia

 
EP 400/3 š. 500 4+2 AA
 
polyamidové vlákna
 
polyesterové vlákna (materiál textilnej vložky)
 
udáva pevnosť dopravného pásu 16 – 350 N/mm (typ 160- 3500) označenie zodpovedá 10 násobku pevnosti napr. pevnosť 40 N/mm-1 typ 400
 
udáva šírku pásu v mm vyrábané štandardné
 
iné šírky pásov na objednávku
 
hrúbka krycích vrstiev udáva hrúbku hornej a spodnej krycej gumovej vrstvi v mm vyrábané hrúbky 2-5 mm
 
kategória krycej vrstvy, podľa použitia, rozdielne druhy gumovej zmesi
veľmi brusivý stredná až veľká kusovosť (ruda, kameň, aglomerát)
 
EP 250/2 3+2 A-AA, EP 400/3 4+2 A-AA, P 630/3 4+2 A-AA, P 800/4 5+2 A–AA
 
pevnosť: 20 -350 N/mm, šírka: 200 – 2400 mm, ceková hrúbka pásu: 5- 23 mm, dĺžka: podľa požiadavky, typ: spojený alebo nespojený
 

Gumotextilné - Lopatkové
Technická špecifikácia

 
navulkanizované lopatky rozličných tvarov na hladkých dopravných pásoch pričom sú zachované ich fyzikálno-mechanické vlastnosti* tvar lotatiek podľa použitia
 
ako u hladkých , dezén – viac ako 20 druhov – vyobrazenia – katalóg dopravné pásy