Vyrábajú sa lisovaním gumovej zmesi na rôzne hrúbky. Môžu byť vyrobené aj s jednou alebo viacerými textilnými vložkami ,čo zvyšuje ich pevnosť v ťahu. V závislosti na podmienkach a spôsobe použitia sa vyrábajú GTD z rôznych druhov elastomerov čo mení ich fyzikálno mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť.