Mikro porézne tlmiace dosky. Sú určené na pružné oddelenie dynamicky namáhaných častí konštrukcie, ako zvukovo izolačné podložky pod stroje a pod.
 

Mikroporézne tlmiace dosky
Technická špecifikácia

 
stále pri teplote od -40 do 80 °C
vyrábajú sa v hrúbkach od 20 do 50 mm
 
hr. 10-45 mm rozmer: 1000x1000 mm, 500x700 mm