Používajú sa na prepravu rôznych druhov materiálov kvapalného, plynného ako aj pevného skupenstva. Hadice rozlišujeme podľa druhu materiálu, z ktorého sú vyrobené.