Zložené taktiež z duše výstuže a obalu, kde duša a obal sú vyrobené z mPVC, PE, PUR alebo impregnovaných textílií, silikónu, polyamidu a pod. Rozoznávame hlavne tlakové, tlakovo-sacie a odsávacie hadice.
 

Špeciálne odsávacie - Odsávacia hadica pre horúci vzduch a chemické výpary
Technická špecifikácia

 
ohybná hadica zmes PP/EPDM, výstuž: oceľová špirála, teplota: -40/+200 °C - podľa druhu, oteruvzdorný povrch, podtlak: -0,010 - 0,2 bar - podľa druhu priemeru
 
horúci vzduch, výfukové plyny, chemické výpary
 
40 – 406 mm - podľa druhu, balenie: 10 - 20 m - podľa druhu
 

Špeciálne odsávacie - Odsávacie hadice pre horúci vzduch a chemické výpary na báze impregnovaných textílií
Technická špecifikácia

 
nehorľavá zmes pvc textíli + oceľová špirála,
teplota: -20/+100 °C,
pr. 40 - 406 mm
 
tkanina impregnovaná neoprenom + oceľ.špirála,
teplota: -50/+150 °C,
pr. 25 -127 mm, sanie: -0,21/-0,58 bar
 
tkanina impregnovaná silikonom + oceľ.špirála
teplota: -70/+260 °C
pr. 25 - 203 mm, sanie: -0,10/-0,58 bar
 
PES tkanina impregnovaná hypalonom + oceľ.pozink.špirála,
teplota: -40/+170 °C, pr. 40 - 500 mm
 
vystužená sklenná tkanina + pozinkovaná špirála,
teplota: -60/+400 °C, pr. 50 - 1000 mm
sanie: -0,001/-0,380 bar
 
ostatné hadice na báze špec. textílií s impregnáciou - viton, aramid, PTFE, PTFE/Glas
 

Špeciálne odsávacie - Ostatné hadice
Technická špecifikácia

 
a) silikónové – tepelne odolné a pružné
d) teflonové PTFE – chemicky odolné – tlakové
c) PA trubky – stlačený vzduch
d)Polyetylen – hadička pre potraviny a chemické látky
 
Podrobné informácie – katalóg hadice – na vyžiadanie