Používajú sa na pokrytie rovných ako aj šikmých plôch vo vnútorných priestoroch budov, občianskych a priemyselných stavieb, dopravných prostriedkoch a pod. Pri ich použití sa kladie dôraz hlavne na ich bezpečnostné - protišmykové , estetické ako aj izolačné vlastnosti. Podľa materiálu použitého na ich výrobu rozoznávame