Materiál na báze kompaktneho VQM kaučuku . Použitie na výrobu tesniacich krúžkov, ako tvarové tesnenia pre spaľovacie motory , sušiarne, pece, iné topné telesá , tesnenia pre letecký potravinársky , mliekarenský a hutnícky priemysel , dielce v elektrotechnike , podložky pod.