Mäkký materiál na báze expandovaného silikónového kaučuku so štruktúrou uzatvorených mikropórov.
 

Mikroporézny silikón
Technická špecifikácia

 
pracovná teplota: -60 až + 180 °C
 
Všade tam kde je požadovaná vyššia stlačiteľnosť tesnenia pri zachovaní ostatných parametrov silikonovej gumy.
 
dosky hr. 2-25 mm, rozmer: 1000x1000 mm
profily s pravidelným prierezom – štvorec 5x5 – 25x25 mm,
obdĺžnik 3x10 – 30x40 mm, kruh pr. 2 - 30 mm