Oceľové rošty

Na nosné pásky sú odporovo privarené nenosné tvárnené oceľové tyče. Privarenie tyčí elektrickým prúdom 2000-2500 kVa pri súčasnom tlaku 1000 kN zaručuje vysokú pevnosť konštrukčných roštov.