Vynikajúca odolnosť voči teplote až do 200 °C, je nehorľavý, podobné vlastnosti ako PSU. Sortiment tvoria dosky 6 - 50mm a tyče 6 - 200mm.
 

PES Polyetersulfon
Technická špecifikácia

 
dosky 6-50 mm, tyče 6–200 mm