Materiál z polysulfonovej živice. Stabilný proti radiácii. Nízka úroveň iontového znečistenia. dobrá chemická a hydrolytická odolnosť. Náhrada za polykarbonát v prípade ak je požadovaná zvýšená tepelná a chemická odolnosť, sterilizovateľný. Pracovná teplota od –100 do +160 °C. Vysoká pevnosť a tvrdosť. Vysoká rozmerová stálosť, odolnosť voči rádioaktívnemu a infračervenému žiareniu. Samozhášavý podľa UL94. nižšia odolnosť voči rozpúšťadlám a poveternosti, citlivý na vryp. Iba priemerne odolný voči vnútornému pnutiu.
 

PSU - polysulfon
Technická špecifikácia

 
v zariadeniach na výrobu potravín - mliekarenské stroje, čerpadlá, ventily, mikrovlny, filtračné dosky, výmenníky tepla a pod.
 
dosky hr. 6–120 mm, tyče pr. 6-200 mm