Jednostranne povrstvené alebo obojstranne impregnované tkaniny, kde nosná tkanina je kvôli zlepšeniu niektorých mechanických alebo fyzikálnych vlastností povrstvená rôznymi druhmi kaučuku alebo plastu. Povrstvenie zároveň zabraňuje úniku plynného alebo kvapalného média.
 

Nosná tkanina - Polyester
Technická špecifikácia

 
teplota 60 °C
chemická odolnosť: / kyseliny + / luhy + / rozpúšťadlá - /
 
teplota 90 °C
chemická odolnosť: / kyseliny 0 / luhy + / rozpúšťadlá - /
 
teplota 90 °C
chemická odolnosť: / kyseliny + / luhy - / rozpúšťadlá - /
 
teplota 150 °C
chemická odolnosť: / kyseliny + / luhy + / rozpúšťadlá 0 /
 
teplota 160 °C
chemická odolnosť: / kyseliny - / luhy - / rozpúšťadlá 0 /
 

Nosná tkanina - Slenená tkanina
Technická špecifikácia

 
teplota 100 °C
chemická odolnosť: / kyseliny + / luhy + / rozpúšťadlá 0 /
 
teplota 160 °C
chemická odolnosť: / kyseliny - / luhy - / rozpúšťadlá 0 /
 
teplota 150 °C
chemická odolnosť: / kyseliny + / luhy + / rozpúšťadlá 0 /
 
teplota 260 °C chemická odolnosť: / kyseliny + / luhy + / rozpúšťadlá + /
Nosná tkanina - Kevlar
 
teplota 180 °C
chemická odolnosť: / kyseliny - / luhy - / rozpúšťadlá 0 /
 

Nosná tkanina - Kevlar
Technická špecifikácia

 
teplota 180 °C
chemická odolnosť: / kyseliny - / luhy - / rozpúšťadlá 0 /
 
kompenzátory, dyletácie, tepelná ochrana, a iné
 
hr. Od 0,5 – 3 mm š. 1000- 1200 mm
l – podľa požiadavky
Hr. povrstvenia od 0,01 mm do 2 mm