Korkový materiál pojený PU. Dobrá odolnosť na oleje, benzíny, kyseliny, zásady, ozón, poveternostné vplyvy. Vlnené alebo polovlnené mäkké dosky s hustotou 0,16- 0,40 g/cm3. Materiál pozostávajúci z viacerých textilných vložiek s obojstranným nánosom gumy spojených vulkanizáciou do pružného celku.