Korkový materiál pojený PU. Dobrá odolnosť na oleje, benzíny, kyseliny, zásady, ozón, poveternostné vplyvy.
 

Gumokorkové dosky
Technická špecifikácia

 
tvrdosť: 65°ShA, stlačiteľnosť: 82 %, pevnosť v ťahu do pretrhnutia: 1,7-1,9 N/mm, spätné odpruženie: 90 %, tepelná odolnosť: do 110 °C, farba: červenohnedá
 
dosky hr. 2-20 mm š. 1000 l 2000 mm