Dosky na báze anorganických minerálnych vlákien a malého množstvom organického pojiva. Veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Použitie hlavne na vysoko-tepelné aplikácie, ako sú pece, kotly v hutníckom, sklárskom alebo petrochemickom priemysle.