Dosky na báze anorganických minerálnych vlákien a malého množstvom organického pojiva. Veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti.
 

Termoizolačné dosky
Technická špecifikácia

 
hlavne na vysoko-tepelné aplikácie, ako sú pece, kotly v hutníckom sklárskom, alebo petrochemickom priemysle. Podľa tepelnej odolnosti a štruktúry rozlišujeme.
 
tuhá lepenka z anorganických minerálnych vlákien s malým množstvom organického pojiva prac. teplota 850 °C
 
dosky: hr. 1,5-10 mm rozmer: 1000x1000 mm
 
tuhá lepenka z anorganických a minerálnych vlákien s malým množstvom organického pojiva
pracovná teplota : 1100 °C
 
dosky: hr. 1,5-10 mm rozmer: 1000x1000 mm
 
tuhá doska z mineralného HT vlákna s malým množstvom organického pojiva
pracovná teplota: 1100 °C
 
dosky: hr. 7-15 mm rozmer 1200x1070 mm
 
Ostatné bližšie informácie – katalóg termoizolačné dosky