Statické termoizolačné upchávky pre vysoké teploty. Tesniaci materiál vyrobený pletením do kruhového štvorcového alebo obdĺžnikového prierezu v metráži. Vo väčšine prípadov sú vyrobené zo sklennej alebo keramickej priadze.
 

Termoizolačné upchávkové šnúry - Statické termoizolačné upchávky pre vysoké teploty
Technická špecifikácia

 
na utesnenie suchého vzduchu, inertných plynov a iných médií pre pece, poklopy, kotly alebo formy.
 
Podľa spôsobu výroby a štruktúry upchávky rozoznávame niekoľko typov pre rozdielne aplikácie
 

Termoizolačné upchávkové šnúry - Sklenené
Technická špecifikácia

 
do 600 °C, rozsah pH 3- 12
 
pletená sklenená upchávka, prierez: kruh, štvorec, obdĺžnik 4-80 mm
 
pletená sklenená hadička, prierez: hadička von. DN 4-50 mm
 
točená sklenená upchávka, prierez: kruh DN 3-30 mm
 
obháčkovaná sklenená upchávka - mäkká tvárna a prispôsobivá, prierez: kruh DN 6-25 mm
 
háčkovaná sklenená upchávka - mäkká a pružná, prierez: kruh DN 3-14 mm
 

Termoizolačné upchávkové šnúry - Keramické
Technická špecifikácia

 
do 800 °C, rozsah ph 3-12
 
pletená keramická upchávka, prierez: kruh, štvorec, obdĺžnik 4-70 mm
 
točená keramická upchávka, prierez: kruh DN 4-30 mm
 
do 1200 °C, rozsah pH 3-12
 
pletená keramická upchávka, prierez kruh, štvorec 10-70 mm
 
pletená keramická s inkonelom, prierez: štvorec 4-70 mm
 
točená keramická s inkonelom, prierez: kruh 4-30 mm
 

Termoizolačné upchávkové šnúry - Ostatné statické upchávky
Technická špecifikácia

 
bavlnená upchávka, prierez: kruh, štvorec, obdĺžnik 4-70 mm,
teplota 80 °C, ph 5-10
 
konopná upchávka, prierez: štvorec 12-50 mm,
teplota 120 °C, ph 6-9
 
pletená sklenená s keramickým jadrom,
prierez: obdĺžnik, štvorec a kruh 30-70 mm, teplota 600 °C, ph 3-12
 
pletená sklenená hadička fixovaná do pásky aj samolepiaca,
hr. 2-8 mm, š.10-50 mm, teplota 600 °C, ph 3-12
 
pletená sklenená s keramickou výstužou a grafitom,
prierez: štvorec, kruh, obdĺžnik 10-50 mm, teplota 600 °C, ph 3-12
 
pletená sklenená s impregnáciou pre agresívne prostredie,
prierez: kruh, štvorec 8-80 mm, teplota 700 °C, ph 0-14