Ploché tesniace dosky na báze syntetických , aramidových, sklenených alebo uhlíkových vlákien s NBR pojivom. Rozoznávam viaceré druhy bez azbestových dosák ktoré vykazujú rozdielne fyzikálno - mechanické vlastnosti a sú určené na odlišné aplikácie . V závislosti od typu odolávajú teplote až 300 °C a tlaku až 150 bar.
 

Vláknitopryžové tesniace materiály - Základné typy
Technická špecifikácia

 
tesniaca doska na báze organických vlákien a pojiva NBR pre nízke teploty a tlaky
 
voda, plyn ,olej , palivá , základné chemikálie
Teplota: pracovná/max.: 150/180 °C
Tlak: trvalý/max.: 20/40 bar
Stlačiteľnosť: 8%
Pevnosť v ťahu: 7 N/mm2, Zotavenie: 50% hmot: 1,6-1,9 g/cm3
 
dosky: hr.: 0,5-3 mm rozmer: 1500x1500,3000 mm, výseky a výrezy
 
tesniaca doska na báze aramidových vlákien a pojiva NBR pre stredné tlaky a teploty
 
plyn, voda, vzduch, palivá, olej, organické kyseliny, chemikálie
Teplota: pracovná/max.: 230/280 °C
Tlak: trvalý/max.: 50/80 bar
Pevnosť v ťahu: 9 N/mm2, Zotavenie: 45% hmot: 1,6-1,9 g/cm3
Stlačiteľnosť 9%
 
dosky: hr.: 0,5–3 mm rozmer: 1500x1500,3000 mm, výseky a výrezy
 
tesniaca doska na báze zmesi lisovaných aramidových vlákien a pojiva NBR pre vyššie teploty a tlaky
 
ropné látky, voda, para, plyn, uhľovodíky a iné chemikálie
Teplota: pracovná/max.: 250/350 °C Tlak: trvalý/max.: 80/100 bar
Stlačiteľnosť 9%
Pevnosť v ťahu: 11 N/mm2, Zotavenie: 60% hmot: 1,6-1,9 g/cm3
 
dosky: hr.: 0,5–3 mm rozmer: 1500x1500,3000 mm, výseky a výrezy
 
tesniaca doska na báze uhlíkových vlákien a pojiva NBR pre vyššie teploty a tlaky
 
ropné látky, para, voda, uhľovodíky, rozpúšťadlá, plyny chemikálie
Teplota: pracovná/max.: 300/400 °C Tlak: trvalý/max.: 70/140 bar
Stlačiteľnosť 9 %
Pevnosť v ťahu: 8 N/mm2, Zotavenie: 60% hmot: 1,6-1,9 g/cm3
 
dosky: hr.: 0,5–3 mm rozmer: 1500x1500,3000 mm, výseky a výrezy
 

Vláknitopryžové tesniace materiály - Ostatné typy
Technická špecifikácia

 
sklenné vlákna + NBR pojivo
Tepelná odolnosť: 350/440 °C, Tlak: 80/100 bar
vysoká chem. odolnosť
 
aramid + CSM pojivo – vysoká chemická odolnosť, t= 200 °C, P=60 bar
 
aramid + NBR/SBR + výstuha – kovová sieť, t= max. 400 °C, P=140 bar
 
syntetické vlákna + NBR so zvýšenou tepelnou odolnosťou 270/350°C
Tlak : 80/100 bar
 
Vyrábame vysekávané tesnenia zo všetkých druhov vláknitopryžových dosák.
Podrobné info a chem .odolnosť - katalóg na vyžiadanie.